Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

PE0934 - Direcció de Comunicació

Curs 4 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Carpetes d'aprenentatge i/o dossiers

50%

Elaboració de treballs acadèmics

20%

Presentacions orals i pòsters

20%

Resolució de casos

10%

Criteris de superació

L'assistència a el 85% de les classes és necessària per a poder ser avaluat d'aquesta assignatura a través del mètode de l'avaluació continuada.

La qualificació global de l'assignatura serà el resultat de la combinació de la qualificació obtinguda en els diferents tipus de proves que consten a l'apartat 10.1 d'aquesta guia docent i que es detallen a continuació:


Avaluació

Segona Convocatòria

Observacions

Activitat

d’avaluació

%sobre la nota final

Recuperable/

No recuperable

% sobre la nota final

Descripció

Requisits

Carpeta d’aprenenatge

50%

Recuperable

50%

Elaboració de 5 treballs acadèmics pràctics a través dels quals s'analitzaran aspectes actuals de la Direcció de la Comunicació. Es realitzaran en grup i la qualificació global serà la mitjana de les notes obtingudes (representarà 40%).

A més, el portfoli es completarà amb una part individual (10%) en la qual, a través de la creació i alimentació d'un bloc o compte en xarxes socials es recollirà l'avanç de l'experiència en la part pràctica de l'assignatura.

Obligatòria.

Serà necessari obtenir una nota mínima de 5.

Resolució de casos

10%

No Recuperable

 

 

0%

 

 

Anàlisi de casos pràctics reals i / o tasques relacionades amb l'assistència a Sessions i Seminaris professionals.

No obligatòria. Únicament es farà mitjana amb les notes superiors a 5.

Presentacions orals

20%

Recuperable

   20%

S'avaluarà de manera transversal en totes les presentacions i intervencions realitzades a l'Aula.

Obligatòria.

Serà necessari obtenir una nota mínima de 5.

Elaboració de treballs acadèmics

20%

Recuperable

20%

Anàlisi de l'actualitat més recent i les tendències de comunicació relacionades amb la Direcció de Comunicació.

Obligatòria.

Serà necessari obtenir una nota mínima de 5.


 No realitzar algunes de les proves suposa un 0 i, per tant, la impossibilitat de fer mitjana per a la superació de l’assignatura en primera convocatòria. Totes les proves avaluables seran recuperables en la resta de convocatòries del curs, a excepció de la resolució de casos. Durant el mateix curs acadèmic, es conservaran les notes de les proves que han estat superades. No obstant això, les notes no es conservaran, en cap cas, per a cursos posteriors.

Es considerarà "Presentat/Presentada" qui haja presentat almenys el 60% de les proves avaluables.