CA0934 - Direcció de Comunicació

Curs 4 - Semestre 1

Temari

Temari

1. Introducció: conjuminant 3 anys en Direcció de Comunicació

1.1. Què esperem de l'assignatura? Què sabem? On posem l'assignatura en el mapa del grau? Com serà el camí de l'aprenentatge?

1.2. Revisió de conceptes: De la identitat a la comunicació corporativa (visió, missió, valors, propòsit).

1.3. Direcció de Comunicació: la figura i el departament

2.1. Del Director de Comunicació al Director de Reputació: el valor intangible

2.2. El Director de Comunicació i el seu departament

3. La planificació de relacions estratègiques

3.1. La legitimació social de l'organització

3.2. El significat del compromís estratègic de la **RSC

3.3. Les relacions amb els empleats

3.4. Les relacions amb els clients

4. L'estratègia de reputació corporativa

4.1. L'estratègia corporativa en l'estratègia intangible

4.2. El risc reputacional

4.4. Identificació de stakeholders

4.5. El quadre de comandaments del valor intangible

5. Tendències i innovación

5.1. Creativitat en comunicació corporativa: influencers, storytelling, branded content

5.2. Els reptes del dircom

6. Dircoms a prova: Habilitats comunicatives per a ser portaveus