Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

CA0902 - Llengua Catalana per a Comunicadors (Llengua)

Curs 1 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

70%

Elaboració de treballs acadèmics

20%

Presentacions orals i pòsters

10%

Criteris de superació


L’assistència al 85% de les classes pràctiques és necessària per a l’avaluació en primera convocatòria, que segueix el mètode d'avaluació contínua.

Els tipus de prova i la seua metodologia són:

 - Examen escrit individual (70%). Recuperable en 2a convocatòria.

 - Tres pràctiques més assistència i participació (20%) i presentació (10%). No recuperable en 2a convocatòria.

 - La nota mínima de l'examen per a que es puguen comptabilitzar les pràctiques és de 4/10.

 - En segona convocatòria, qui no ha seguit l’avaluació contínua només podrà optar a un 70% de la nota.

En cada convocatòria, es considerarà "Presentat/da" qui es presente a l'examen escrit.