Sistema d'avaluació

Realización y defensa de una memoria

60%

Resolució d'exercicis i problemes

40%

Criteris de superació

1) Avaluació continua: resolució de problemes a entregar dins del termini que s'anirà establint. Es deurà fer al menys el 70% de los problemes de cada entrega. En este apartat es necessita una nota mínima de  4. La nota màxima és 10.

2) Entrega i exposició de los resultats d'un estudi sobre un tema assignat pel professor per millorar la nota de 1). La nota màxima en este apartat es  3.

Es podrà gastar un manipulador algebraic (wxMaxima o Mathematica) en 1) y 2). 

Nota mínima para superar la assignatura tenint en compte 1) i 2) és  5. La nota màxima és 10.