Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Reconeixements

El reconeixement de crèdits consisteix en l’acceptació per la Universitat Jaume I dels crèdits que tot i haver-se obtingut en uns ensenyaments oficials, en la mateixa o en una altra universitat, són computats en altres ensenyaments diferents a l’efecte de l’obtenció d’un títol oficial.

També podran ser objecte de reconeixement els crèdits superats en ensenyaments superiors oficials no universitaris.

L'experiència laboral i professional acreditada també podrà ser reconeguda en forma de crèdits que computaran a l’efecte de l’obtenció d’un títol oficial, sempre que aquesta experiència estiga relacionada amb les competències inherents al títol que es vol obtenir.

Per a mes informació consulteu la normativa sobre reconeixement i transferència de crèdits

Reconeixement per ensenyaments superiors oficials no universitaris

Aquest màster NO contempla el reconeixement

Reconeixement per experiència laboral i professional

Aquest màster SÍ contempla el reconeixement

Reconeixement per títol propi

Aquest màster SÍ contempla el reconeixement

Reconeixements

Màster Universitari en Química Teòrica i Modelització Computacional (Pla de 2014)

Assignatures cursades

Assignatures per reconèixer

SJB001 - Fonaments Matemàtics de la Mecànica Quàntica

SJJ001 - Fonaments Matemàtics de la Mecànica Quàntica

SJB004 - Tècniques Computacionals i Càlcul Numèric

SJJ004 - Tècniques Computacionals i Càlcul Numèric

SJB007 - Teoria Avançada de l'Estructura Electrònica i de la Matèria Condensada

SJB010 - Dinàmica Química i Molecular i Simulació i Modelització per Ordinador

SJJ070 - Mètodes Avançats en Estructura Electrònica, Dinàmica i Modelització Molecular

SJJ072 - Mètodes Teòrics per a la Simulació de Materials

SJB009 - Tècniques Computacionals Avançades

SJJ009 - Tècniques Computacionals Avançades

SJB012 - Aplicacions

SJJ071 - Multiescala, Machine Learning i Mètodes QSAR Aplicats a Biomolècules

SJB012 - Aplicacions

SJJ073 - Projecte de Programació de Química Computacional

SJB012 - Aplicacions

SJJ074 - De la Teoria a la Implementació: Tutorials en Química Teòrica

SJB012 - Aplicacions

SJJ075 - Modelització d'Estructura Electrònica

SJB012 - Aplicacions

SJJ076 - Modelització multiescala de Sistemes Moleculars Complexos

SJB012 - Aplicacions

SJJ077 - Química de Superfícies i Interfases: Experimentació i Modelització

SJB014 - Mecànica Estadística i Aplicacions en Simulació

SJJ014 - Mecànica Estadística i Aplicacions en Simulació

SJB015 - Mètodes de la Química Teòrica I

SJJ015 - Mètodes de la Química Teòrica I

SJB016 - Simetria en Àtoms, Molècules i Sòlids

SJJ016 - Simetria en Àtoms, Molècules i Sòlids

SJB017 - Mètodes de la Química Teòrica II

SJJ017 - Mètodes de la Química Teòrica II

SJB060 - Dinàmica de les Reaccions Químiques

SJJ060 - Dinàmica de les Reaccions Químiques

SJB061 - Estats Excitats

SJJ061 - Estats Excitats

SJB063 - Sòlids

SJJ063 - Sòlids

SJB064 - Aprofundiment en els Mètodes de la Química Teòrica

SJJ064 - Aprofundiment en els Mètodes de la Química Teòrica

SJB065 - Linux i Linux de Gestió

SJJ065 - Linux i Linux de Gestió

SJB066 - Laboratori de Química Teòrica Aplicada

SJJ066 - Laboratori de Química Teòrica Aplicada

SJB067 - Làsers

SJJ067 - Làsers

SJB068 - Bioquímica Computacional

SJJ068 - Bioquímica Computacional

SJB101 - Llengua Europea

SJJ069 - Competència Científica i Lingüística Transversal