SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Resum de crèdits

Nombre de crèdits mínims que asseguren la consecució, a la Universitat Jaume I, del títol Màster Universitari Erasmus Mundus en Robòtica Intel·ligent Marina i Marítima, que en aquest cas concret és de 120 crèdits.

Formació bàsica Obligatòries Optatives Pràctiques externes TFM Totals
- 60 30 - 30 120

Per a poder obtindre el títol és necessari haver cursat i superat el TFM.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16