SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Sistema d'avaluació

Evaluación continua

80%

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

20%

Criteris de superació

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16