Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

SBR013 - Dones i Literatures: de l'Exclusió a la Inclusió, més enllà de l'Eix Eurocèntric

Semestre 2

Sistema d'avaluació

Resolució d'exercicis i problemes

50%

Observació/execució de tasques i pràctiques

50%

Criteris de superació

La manera d'avaluació que s'utilitzarà en aquesta assignatura consistirà en un debat crític realitzat en un fòrum obert per la professora a l'Aula Virtual, a partir de diverses qüestions plantejades al fil dels materials proposats.
Es considerarà superada la prova en funció de l'argumentació crítica (no merament opinions o dades descriptives) desenvolupats en el debat.
Així mateix, la interacció entre l'alumnat serà contemplat com a factor positiu a l'hora d'avaluar.
A. L'estudiantat haurà de traure un mínim de 5 sobre 10 en cadascuna de les parts que està dividida l'avaluació (Fòrum i Compilació final de la reflexió crítica).
B. Les parts en què es divideix l'avaluació són:
1. Participació en el fòrum de l'assignatura (no recuperable): 15%
2. Tasca final: compilació de la reflexió crítica: 85%
Requisits per a considerar com presentat-a a un/una estudiant en una convocatòria: es considerarà que un/a alumne/a se ha presentat si lliura la Tasca final (compilació de la reflexió crítica).