Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

60%

Elaboració de treballs acadèmics

40%

Criteris de superació

L'assignatura serà avaluada mitjançant la realització d'un examen (60%) i un treball (40%).
A) Cal obtindre una nota mínima de 4 (sobre 10) a l'examen per poder fer mitja amb la nota del treball, i de 5 (sobre 10) en el global per a poder superar l'assignatura.
B) L'única prova obligatòria és l'examen. Es considera que un alumne s'ha presentat a la convocatòria si ha realitzat l'examen corresponent.