Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

60%

Avaluació contínua

40%

Criteris de superació

L'avaluació de l'assignatura consta de dues parts:

  • Avaluació contínua 40% que al seu torn comprèn el treball de l'assignatura i les activitats realitzades a l'aula
  • Examen final 60%

La qualificació de les proves que formen part de l'avaluació contínua es manté de la primera 1a convocatòria a la 2a convocatòria del mateix curs acadèmic.

Per poder aprovar l'assignatura, l'alumne / a haurà de tenir com a mínim una nota de 4 sobre 10 en l'examen final i de 5 sobre 10 a la nota final de l'assignatura.

En cas que la nota de l'examen final no aconsegueixi la puntuació mínima requerida, la qualificació màxima de l'assignatura serà de 4,5 punts com a màxim.