SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Temari

Temari

SISTEMES DE GESTIÓ DE L'EXCEL·LÈNCIA I LA SOSTENIBILITAT

 • L'extensió de la gestió de la qualitat cap a la gestió de la responsabilitat social
 • Referents en la gestió de la RS.
 • Integració de la responsabilitat social en la gestió: aportacions des de l'autoavaluacióSISTEMES D'INFORMACIÓ DE SUPORT A LA RSC

 • Introducció
 • Sistemes de Mesurament del Rendiment
 • Metodologia *CMI-IRIS
 • Arquitectura del Sistema Informàtic de Suport

 

 OUTSOURCING I RSC

 • La subcontractació: una opció estratègica competitiva
 • La subcontractació i la responsabilitat social corporativa (RSC)
 • Gestió responsable de la cadena de subministre RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

 • Promoció pública de la responsabilitat social corporativa. Fonaments
 • Iniciatives públiques de promoció de la responsabilitat social de les organitzacions
 • Les administracions públiques com a organitzacions socialment responsables
 • Consolidació institucional de polítiques públiques de suport a la responsabilitat social de les organitzacions. Perspectives de futur

  GOVERN CORPORATIU

 • Introducció al concepte de Govern Corporatiu
 • Mecanismes de control de Govern Corporatiu
 • Models de Govern Corporatiu
 • Iniciatives de Govern Corporatiu
 • Govern Corporatiu a Espanya

 

 

 

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16