SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Temari

Temari

ECONOMIA I MEDI AMBIENT

 • La relació entre activitat econòmica i medi ambient
 • Instruments econòmics de control de la contaminació
 • La política ambiental de la Unió Europea
 • Economia circular: un nou enfoque per a la creació de valorSISTEMES DE GESTIÓ MEDIAMBIENTAL

 • Marc conceptual i normatiu dels sistemes de gestió ambiental
 • La sèrie UNE en ISO 14000
 • El reglament europeu EMAS 1221/2009
 • Comptabilitat de gestió mediambiental. Marc conceptual.
 • Una aproximació a la comptabilitat de costos en un context mediambiental.
 • Integració de la comptabilitat de gestió mediambiental amb altres ferramentes de gestió mediambiental.

 

 

GESTIÓ DE LA SOSTENIBILITAT

 • El desenvolupament sostenible
 • El Programa 21 de Nacions Unides
 • L'Agenda 21 Local
 • Instruments de gestió de la sostenibilitat


 

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16