SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Temari

Temari

INFORMACIÓ CORPORATIVA SOBRE RSC

1. Antecedents de la informació sobre RSC

2. Transparència, responsabilitat social corporativa, desenvolupament sostenible

3. Memòries de sostenibilitat: el cas de la Global Reporting Initiative

4. Contingut de les memòries de sostenibilitat

5. Aspectes rellevants sobre les memòries de sostenibilitat
 

AUDITORIA SOCIAL I COMPTABILITAT

1. El paper de la informació financera i la auditoria en la rendició de comptes als stakeholders.

2. Noves tendències per a salvaguardar la qualitat de la informació financera i el seu valor social.

3. Sobre l'auditoria social com concepte vs. auditoria d'estats financers.

4. L'auditoria en un context d'informació no financera.

5. L'auditoria social com ferramenta de gestió i comunicació.

 

REPUTACIÓ CORPORATIVA

1. Definició de reputació corporativa

2. Mesura de la reputació corporativa

3. Valor de la reputació corporativa

4. Gestió de la reputació corporativa

 

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16