SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Temari

Temari

1. ACCIÓ SOCIAL DE L'EMPRESA I PARTENARIAT

1.1.  Bases conceptuals de l'acció social de l'empresa.

1.2.  Estat de l'art de l'ASE a Espanya.

1.3. Gestió estratègica i operativa de l'ASE.

 
2. CONSUM RESPONSABLE
 
2.1. Bases conceptuals del consum responsable o polític.

2.2. El consumidor responsable.

2.3.  Ferramentes de consum polític: estàndards i etiquetes.

2.4. El paper de les organitzacions en el consum polític.


3. EMPRESA I INNOVACIÓ SOCIAL

3.1. L'empresa i l'emprenedoria social, marc conceptual i característiques.

3.2. L'acompliment i impacte de les empreses socials.

3.3. Ferramentes d'avaluació d'impacte social.4. POLÍTIQUES DE RSC EN PAÏSOS EN DESENVOLUPAMENT

4.1. Països en desenvolupament  i els seus determinants.

4.2. RSC en el context global.

4.3. La RSC i els organismes multilaterals.

4.4. La Unió Europea i la RSC.


 

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16