Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Reconeixements

El reconeixement de crèdits consisteix en l’acceptació per la Universitat Jaume I dels crèdits que tot i haver-se obtingut en uns ensenyaments oficials, en la mateixa o en una altra universitat, són computats en altres ensenyaments diferents a l’efecte de l’obtenció d’un títol oficial.

També podran ser objecte de reconeixement els crèdits superats en ensenyaments superiors oficials no universitaris.

L'experiència laboral i professional acreditada també podrà ser reconeguda en forma de crèdits que computaran a l’efecte de l’obtenció d’un títol oficial, sempre que aquesta experiència estiga relacionada amb les competències inherents al títol que es vol obtenir.

Per a mes informació consulteu la normativa sobre reconeixement i transferència de crèdits

Reconeixement per ensenyaments superiors oficials no universitaris

Aquest màster NO contempla el reconeixement

Reconeixement per experiència laboral i professional

Aquest màster SÍ contempla el reconeixement

Reconeixement per títol propi

Aquest màster NO contempla el reconeixement

Reconeixements

Màster Universitari en Noves Tendències i Processos d'Innovació en Comunicació (Pla de 2013)

Assignatures cursades

Assignatures per reconèixer

SAZ001 - Metodologies d'Investigació en Comunicació

SBP001 - Metodologies d'Investigació en Comunicació

SAZ007 - Gestió de Mitjans Socials i Comunitaris en Línia

SBP007 - Gestió de Mitjans Socials i Comunitats en Línia

SAZ011 - Creació i Gestió d'Empreses de Comunicació

SBP011 - Emprenedoria i Models de Negoci en Comunicació

SAZ015 - Anàlisi de Textos Audiovisuals

SBP015 - Anàlisi de Discursos Transmèdia

SAZ016 - Anàlisi i Investigació de la Informació Periodística

SBP016 - Anàlisi i Investigació de la Informació Periodística

SAZ017 - Imatge Fotogràfica en l'Era Digital

SBP017 - Creació de Projectes Fotogràfics

SAZ020 - Gestió de Marca Territori

SBP020 - Branding i Estratègia Cap al Nou Consumidor

SAZ025 - Estratègies de Comunicació Corporativa

SBP025 - Comunicació Corporativa: el Pla de Comunicació i la Gestió d'Intangibles

SAZ026 - Tècniques de Direcció i Lideratge en Comunicació

SBP026 - Habilitats Directives, Management i Lideratge

SAZ027 - Gestió de la Comunicació Corporativa

SBP054 - Comunicació Transmèdia en les Organitzacions

SAZ030 - Tècniques d'Auditoria i Investigació en Comunicació Corporativa

SBP030 - Mètriques i Investigació en la Gestió d'Intangibles Corporatius

SAZ034 - Anàlisi i Creació de Videojocs

SBP034 - Videojocs i Ludificació

SAZ045 - Escriptures Creatives per a la Ficció Audiovisual

SBP045 - Disseny de Projectes i Guions Transmèdia

SAZ047 - Discursos Documentals en l'Era Digital

SBP047 - Creació Documental Transmèdia

SAZ051 - Gestió Avançada de Recursos Documentals per a Comunicadors

SBP051 - Gestió Avançada de Recursos Documentals per a Comunicadors

SAZ053 - Pràctiques Externes

SBP053 - Pràctiques Externes