Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Temari

Temari

Tema 1. Introducció a les metodologies d'investigació

1.1. Conceptes bàsics

1.1.1. El context de la investigació en Comunicació

1.1.2. Característiques del Treball Fi de Màster i les seues modalitats

1.1.3. Importància de l'activitat documental per a la investigació

1.2. Conceptes bàsics de filosofia de la ciència

1.2.1. Un poc d'història de la ciència

1.2.2. Ciències experimentals versus ciències humanes i socials

1.2.3. El procés d'investigació i «el mètode científic»


Tema 2. La investigació en el camp de les ciències de la comunicació 

2.1. El complex camp d'estudis sobre comunicació: codis UNESCO i altres sistemes de classificació

2.2. La comunicació com objecte d'estudi

2.3. Marcs metodològics de treball: paradigmes d'investigació


Tema 3. Tècniques d'investigació en comunicació

3.1. Tècniques quantitatives d'investigació

3.1.1. El treball amb bases de dades

3.1.2. L'anàlisi de contingut

3.1.3. Les enquestes

3.1.4. Altres tècniques quantitatives

3.2. Tècniques qualitatives d'investigació

3.2.1. L'anàlisi de dades

3.2.2. L'observació i registre de dades

3.2.3. Tècniques d'investigació de grups

3.2.4. L'entrevista en profunditat

3.2.5. L'anàlisi crítica del discurs

3.2.6. L'anàlisi semiótico i textual

3.2.7. Els estudis culturals i postestructuralistas


Tema 4. La investigació en comunicació: estudi de casos

4.1. Investigacions en l'àmbit del periodisme

4.2. Investigacions en l'àmbit de la publicitat i de les relacions públiques

4.3. Investigacions en l'àmbit de la comunicació audiovisual

4.4. Línies d'investigació dels grups d'investigació vinculats al Màster 


Tema 5. La investigació aplicada

5.1. Processos mixtes d'investigació

5.2. La investigació i la professió de comunicador