SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Temari

Temari

Serà objecte de les Pràctiques Externes la col·laboració amb qualsevol de les tasques pròpies de l'exercici de la professió en Enginyeria i de les competències de l'Enginyer o Enginyera Mecànic o de Disseny Industrial, englobant els àmbits corresponents. En particular es consideren tasques de Pràctiques Externes aquells treballs amb empreses, institucions, o despatxos professionals relacionats amb l'enginyeria de producte i enginyeria mecànica. També està prevista la possibilitat de desenrotllar pràctiques en l'estranger o pràctiques Erasmus d'acord amb la normativa universitària en vigor. En tot cas, les Pràctiques Externes han d'estar basades en un cas pràctic relacionat amb l'enginyeria, i comptar amb la supervisió d'un tècnic o tècnica amb formació d'enginyer o enginyera, o enginyer o enginyera tècnic

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16