SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

SRO006 - Direcció de Recursos Humans i Comportament Organitzatiu / Human Resource Management and Organizational Behaviour

Semestre 1

Activitats

Ensenyaments teòrics

28 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

7 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

28 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

7 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

5 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 100
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 12,5
Hores presencials Hores no presencials

Competències

E16 - Ser capaç d'explicar propostes d'assessorament a les organitzacions per a millorar el seu funcionament i resultats.

E7 - Ser capaç de proposar sistemes de direcció de recursos humans que maximitzen la innovació i la creativitat en les organitzacions.

E8 - Ser capaç de promoure els estils de lideratge adequats en contextos innovadors i globals.

Resultats d'aprenentatge

Utilizar el sistema adecuado de dirección de recursos humanos en una organización

Dirigir eficazmente grupos de trabajo

Analizar y evaluar el comportamiento de las personas en los entornos organizativos

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16