SRO002 - Direcció Estratègica: Implantació en Contextos Específics / Strategic Management: Implementation in specific contextos

Semestre 2

Reconeixements

Aquest títol no presenta reconeixements