SRO002 - Direcció Estratègica: Implantació en Contextos Específics / Strategic Management: Implementation in specific contextos

Semestre 2

Proves finals

Aquestes dates sols seran efectives en el cas que el sistema d'avaluació incloga una prova final.