Temari

Temari

1. Els estudis sobre la traducció literària

1.1. Observacions preliminars

1.2. Teoria dels polisistemes

1.3. Funcionalisme i traducció literària

 

2. L'anàlisi textual i estilística aplicada a la traducció literària

2.1. Un model d'anàlisi estilística

2.2. Com investigar alguns problemes de la traducció literària: referents culturals, variació lingüística, jocs de paraules, transitivitat

2.3. Un model d'investigació descriptivista-textual: tècniques, factors, normes

 

3. Els enfocaments culturals en l'estudi de la traducció literària

3.1. Panorama dels enfocaments culturals en traducció

3.2. Models culturals de la traducció literària: hermenèutica cultural, estranyament i familiarització, antropologia cultural, ideologia i poder

3.3. Contextos culturals en traducció literària: paradigma exòtic i paradigma intercultural, literatura postcolonial, traducció i gènere