SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Temari

Temari

1.     Panorama d'estudis en TIJ

1.1.   Mètode traductor

1.2.   Estudis lingüístics, pragmàtics, terminològics i textuals

1.3.   Estudis sociològics

1.4.   Jurilingüística i dret comparat

1.5.   Didàctica de la traducció

1.6.   Tecnologies de la traducció

2.     Diseny de la recerca

2.1.   Objecte d'estudi i problema de recerca

2.2.   Preguntes de recerca, hipòtesi/s i objectius

2.3.   Marc teòric

2.4.   Metodologia i corpus o població

 

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16