Temari

Temari

​1. Definicions prèvies

2. Lectures prèvies

2.1. Algunes reflexions sobre la utilitat de la disciplina d’història de la traducció per a traductors

2.2. Algunes reflexions sobre la història de la traducció: disciplina indissociable de la història

3. Objectes i mètodes en història de la traducció

4. Bibliografia fonamental en història de la traducció

5. Bases metodològiques en història de la traducció