SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Temari

Temari

1. Història, modalitats i entorns de la interpretació

2. Camps professionals, associacions i codis ètics

2.1. Conferències

2.2. Serveis públics

2.2.1. Contextos sanitaris

2.2.2. Contextos judicial i policial

2.3. Interpretació en zones de conflicte

3. Línies principals de recerca

3.1. Paradigmes

3.2. Cognició

3.3. Neurobiologia

3.4. Qualitat

3.5. Normes

3.6. Sociologia

3.7. Textualitat

4. El mètode empíric en els estudis d’interpretació

4.1 Investigació qualitativa i quantitativa

4.2. Mètodes observacional i experimental

4.3. Mètode empíric experimental

4.3.1. Disseny de la investigació

4.3.2. Variables

4.3.3. Hipòtesi

4.3.4. Recollida de dades

4.3.5. Estadístiques

5. Integració de coneixements amb una proposta d'investigació.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16