SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

SBK003 - Aplicacions i Eines per a la Investigació en Traducció i Interpretació

Semestre 1

Temari

Temari

1. Eines generals per a la recerca (cercadors bibliogràfics, gestors de referències bibliogràfiques,etc. ).

    

2. Corpus electrònics

 

2.1. Definicions bàsiques

 

2.2. Alguns apunts històrics (des de la Lingüística de Corpus als Estudis Traductològics de Corpus)

 

2.3. Descripció de corpus disponibles en l'actualitat: corpus paral·lels i comparables

 

2.4. Mètodes i eines bàsics

 

2.5. Mètodes i eines avançats

 

2.6. Experiències de recerca amb corpus

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16