SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

SBK002 - Teories de la Traducció i de la Interpretació Aplicades a la Investigació

Semestre 1

Temari

Temari

0. La traductologia

1. Enfocaments lingüístics i textuals

2. Enfocaments filosòfics i hermenèutics

3. Enfocaments cognitius

4. Enfocaments socioculturals

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16