SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Temari

Temari

1. El projecte com a instrument per al desenvolupament 

2. La participació en els projectes de desenvolupament 

3. Introducció a la Gestió del Cicle del Projecte 

4. L'Enfocament del Marc Lògic: 

-Identificació: anàlisi de stakehoders, anàlisi de problemes, anàlisis d'objectius i anàlisis d'alternatives 

-Disseny i formulació: Matriu de Marc Lògic i document del projecte 

-Finançament: fonts i elegibilitat de les despeses, 

5. Anàlisi de sostenibilitat – Avaluació d'impacte social i ambiental - Viabilitat financera.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16