SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Temari

Temari

Bloc I. Conceptualització. Teoria de Gènere i i Desenvolupament


El primer bloc introduirà relacions històriques de gènere en el context de la teoria i les pràctiques del desenvolupament. Es discutirà com, a causa del moviment de dones a finals dels anys seixanta i principis dels setanta, la noció de gènere va entrar en l'àrea de desenvolupament.  En aquesta secció es presenta el curs que descriu:

- Els enfocaments de les dones en el desenvolupament (MED), les dones i el desenvolupament (MyD) i el gènere i el desenvolupament (GyD)

- Transversalització de gènere. Cooptació de les dones i el concepte de gènere en l'àmbit del desenvolupament. L'aplicació per entitats internacionals i la casella de selecció gènere.

- Els reptes de les dones en el Sud global.


Bloc II. Gènere, Desenvolupament i Globalització

Aquest bloc aborda diversos temes que es poden situar en el triangle gènere-desenvolupament-globalització. La globalització s'interpretarà en diferents línies com el desenvolupament/neoliberalisme capitalista, el transnacionalisme, la desigualtat, els moviments identitaris, etc. Dins d'aquest bloc es col·loquen dones i relacions de poder en relació amb aspectes de les estructures dominants; domini de la classe racial-cultural, política corporal, treball/economia, etc. No es tracta només d'estar dominades, sinó també de l'agència de dones i feministes. Els temes a tractar en aquest apartat seran:


- Colonialitat i gènere

- Interseccionalitat 

- (Feminització Global de) Treball- Ètica de les Cures 

- Organismes en desenvolupament

- Reestructuracions de gènere i globals


Bloc III. Resistència i canvi. El feminisme com a política transnacional. 


En el bloc final, el focus estarà més en l'agència i el moviment feminista i feminista per portar el canvi a les estructures globals dominants (patriarcals) actuals. Són també aquestes estructures (pensament i pràctica) les que configuren la teoria i la pràctica del desenvolupament. Els temes a tractar seran:


- Moviment des dels marges

- Dones en marxa al sud i al nord globals

- Més enllà dels binaris

- Ecofeminisme - Economia política feminista

- El feminisme com a política transnacional

- Lògica de l'apoderament

- Futurs feministes

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16