SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Temari

Temari

·         CONFLICTE

-          El conflicte: causes, tipus i cercle

-          Comunicació com una ferramenta fonamental per la resolució de conflictes.

-          Espectre dels diferents mètodes de resolució de conflictes: auto imposició de drets, solució negociada i solucions imposades. Híbrids.

-          Estils de gestió de conflictes. Test de Thomas Kilmann.

 

·         NEGOCIACIÓ

-          Negociació: definició i tipus. Terminis en la Negociació: BATNA, ZOPA, preu de reserva. Aprendre fent: jocs de rol 1

-          Negociació. El procés de negociació. Els Set Elements del Model de Harvard.

-          Negociant amb gent difícil o en situacions difícils.

-          Anàlisi d’estratègies de negociació a través de vídeos. Aprendre fent: jocs de rol 2

 

·         MEDIACIÓ

-          Mediació: concepte, tècniques i procés. Normativa europea i espanyola.

-          Diferents escoles en mediació: Harvard, mediació transformativa i enfoque narratiu a la mediació.

-          Mediació familiar i mediació en assumptes civils i comercials.

-          Mediació en altres àrees: legislació laboral, mediació comunitària, mediació per pars.

-          Tècniques de mediació. Aprendre fent: exercicis de tècniques de mediació.

-          Justícia restaurativa i mediació entre la víctima i l’ofensor.

-          Anàlisi d’experiències restauratives.

-          Test de negociació i mediació. Aprendre fent: joc de rol 3

 

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16