Temari

Temari

La matèria es divideix en tres seccions:

I. La primera part ofereix una visió general dels estudis per a la pau, els conflictes i el desenvolupament. Es revisa l'estat de la qüestió dels estudis per a la pau, la teoria dels conflictes: resolució, gestió i transformació, el dret al desenvolupament, els drets humans i la immigració. També es té en compte altres temes importants com el desenvolupament dels estudis per a la pau, les etapes de la recerca per a la pau, l'estat epistemològic dels estudis per a la pau, els nivells, tipus i teories de la pau.

II. La segona part de la matèria presenta la pau i la cultura. Es tracten temes rellevants en els estudis i recerca per a la pau com la diversitat cultural, el gènere, l'ecologia, la cultura de pau i la comunicació. 

III. La tercera part introdueix l'educació per a la pau i l'enfocament filosòfic dels estudis i recerca per a la pau de la Càtedra UNESCO de Filosofia per a la Pau i la connexió interdisciplinària entre els estudis per a la pau i la filosofia.