SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Temari

Temari

temari:
Tema 1. LOGÍSTICA DE L'EMPRESA.
1.1. El sistema logístic.
1.2. Estructura segons el sistema de fabricació.
1.3. Paràmetres d'un projecte d'un sistema logístic.
1.4. Classificació dels sistemes de transport.
1.5. Tendències dels sistemes logístics actuals.
Tema 2. ENVASOS I EMBALATGES.
2.1. Definició d'envasos.
2.2. Classificació d'envasos.
2.3. Funcions de l'envàs.
2.4. Paletitzacions.
2.5. La paleta (el palet). Tipus.
2.6. Dimensions i materials.
2.7. Aplicacions en la indústria.
Tema 3. EMMAGATZEMATGE.
3.1. Definicions.
3.2. Tipus de magatzem.
3.3. Definició del magatzem.
3.4. Paràmetres.
3.5. Automatització.
3.6. Tipologia.
3.7. tendències actuals
Tema 4. TRANSPORT HORITZONTAL.
4.1. Cintes transportadores.
4.2. Transportadors en massa.
4.3. Transportadors de rodets. (Transportadors de cadenes)
4.4. Cargols sense fi.
4.5. Consideracions de disseny.
4.6. Taules i exemples.
4.7. Electrovies.
4.8. Cèl·lules de fabricació flexible.
4.9. Transportadors aèries.
4:10. Vehicles de guiat automàtic.
 
Tema 5. ELEMENTS DE MANUTENCIÓ.
 
5.1. Definicions.

5.2. Classificació.

5.3. Carretons elevadors.

5.4. Exemples.

5.5. Aplicacions específiques.

5.6. Sistemes pneumàtics.

5.7. Altres.

Tema 6. TRANSPORT VERTICAL.

6.1. Elevadors de catúfols. (Elevador de cangilones)

6.2. Ascensors i muntacàrregues.

6.3. Elements de l'ascensor.

6.4. Elecció de l'ascensor.

6.5. Característiques.

 

Tema 7. GRUES.

7.1. Ganxos.

7.2. Spreaders.

7.3. Cables.

7.4. Pont grua.

7.5. Grua pòrtic.

7.6. Grua torre.

7.7. Vehicles grua.

 

Tema 8. SEGURETAT EN EL TRANSPORT I NORMATIVA.

8.1. Normativa autonòmica i municipal

8.2. Normes UNE

8.3. Normativa relacionada amb la Llei de prevenció de riscos laborals

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16