SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Temari

Temari

PART I. INTRODUCCIÓ A LA DIRECCIÓ DE LA INNOVACIÓ

Tema 1. Què és la Direcció de la Innovació i per què és important?

1. L'impacte de la innovació tecnològica en la societat.

2. La importància de la innovació a l'empresa.

3. La direcció estratègica de la innovació.


Tema 2. Innovació: conceptes bàsics

1. El concepte d'innovació. Tipus d'innovació.

2. El procés d'innovació tecnològica.

3. El cicle de vida de les tecnologies. Corbes tecnològiques amb forma de S.

4. Cicles tecnològics. La dinàmica de la innovació tecnològica.

5. El procés de difusió de les innovacions.


PART II. ANÀLISI ESTRATÈGICA DE LA INNOVACIÓ TECNOLÒGICA EN L'EMPRESA

Tema 3. Anàlisi de l'entorn i innovació

1. L'entorn general. Els sistemes nacionals d'innovació.

2. El paper de les institucions públiques en el foment de la innovació empresarial.

3. Els clústers com a forma d'aglomeració innovadora.

4. Els patrons sectorials d'innovació tecnològica.

5. L'impacte de l'canvi tecnològic en l'entorn competitiu.

6. Eines d'anàlisi de l'entorn tecnològic.


Tema 4. Anàlisi interna i innovació

1. L'anàlisi de la capacitat innovadora de l'empresa.

2. Els recursos i capacitats tecnològics com a font d'avantatge competitiu sostenible.

3. L'anàlisi dels recursos i capacitats tecnològics.


Tema 5. Decisions estratègiques en l'àmbit de la innovació tecnològica

1. Elecció de l'abast i taxa de la innovació. Selecció dels projectes d'innovació.

2. Elecció de el moment d'entrada a un mercat.

3. Estratègies de desenvolupament intern enfront de la col·laboració tecnològica.

4. La protecció de la innovació.


PART III. LA IMPLANTACIÓ DE LES ESTRATÈGIES D'INNOVACIÓ TECNOLÒGICA: CREACIÓ DE LES CONDICIONS PER A LA INNOVACIÓ

Tema 6. L'organització de l'empresa per a la innovació

1. Les habilitats directives i la innovació.

2. La cultura organitzativa i la innovació.

3. El disseny organitzatiu i la innovació.

4. La gestió dels projectes de R + D + I.

5. El procés de desenvolupament de nous productes i la seva direcció.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16