SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Temari

Temari

1. Violències en les famílies. Una aproximació des de la igualtat, des del dret i des de la psicologia.

2. Violència de gènere.

2.1. Concepte sexe / gènere

2.2. La protecció integral

2.3. perfils psicològics

2.4. Perfiles / patrons contextuals

2.5. Necessitats i programes de suport

3. Maltractaments patern filials

4. Maltractaments filoparentales.

5. La família i altres unitats socials com a recurs davant la violència externa. 

6. Altres maltractaments familiars

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16