Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Activitats

Ensenyaments teòrics

12 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

26 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

1 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

1 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 63
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 20
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CE01 - Formular les metes i objectius de la funció que s'ha de realitzar, a partir dels principals conceptes i models teòrics, de les demandes i recursos dels sistemes professionals i familiars.

CE03 - Analitzar críticament els principis i garanties del sistema judicial espanyol per a la seua aplicació pràctica en els processos civil i penal.

CE05 - Utilitzar productes i serveis, tècniques i recursos, adequats per a la intervenció i la mediació familiar i comunitària.

CE09 - Avaluar programes d'intervenció i mediació familiar que contribuïsquen a generar coneixements, tècniques, productes i serveis.

CG01 - Definir l'actuació professional en l'àmbit de la família com la creació de contextos d'ajuda, en el qual les relacions es caracteritzen per mostrar competència professional, comunicació, confiança, respecte, equitat i compromís.

Resultats d'aprenentatge

Disposar d'un bon domini de les habilitats implicades en el maneig col·laboratiu de conflictes.

Conèixer els diversos marcs legals que possibiliten i delimiten l'exercici de la mediació.

Comparar els diversos models de la mediació familiar els models de Harvard, transformatiu i circular-narratiu.

Autoavaluar el nostre propi comportament i analitzar la seua incidència en la construcció dels conflictes, en els recursos per al seu diagnòstic i el maneig de la resiliència.

Aplicar els diversos recursos de resolució alternativa de conflictes, tant els clàssics com la mediació i la conciliació com altres d'última generació com ara World Café, Diàlegs Apreciatius, Open Space, etc., a les situacions més adequades.

Adquirir la noció de la mediació com a procés autocompositiu enfront de la cultura heterocompositiva i apreciar els seus avantatges per a la societat, les famílies i les administracions.