SRM032 - Obres de Referència en la Investigació Feminista i de Gènere

Semestre 2

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

70%

Elaboració de treballs acadèmics

25%

Entrevista de tutorización

5%

Criteris de superació

 

Tipus de prova

Caràcter

Mínim

requerit

 

Entrevista de tutorització

Optatiu

-

 

Observació/execució de tasques i pràctiques


Obligatori

 

12.5

 

Examen escrit (test, desenvolupament y/o problemes)


Obligatorio

 

35