Sistema d'avaluació

Elaboració de treballs acadèmics

65%

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

30%

Entrevista de tutorización

5%

Criteris de superació

L'assignatura es supera quan la suma de les puntuacions assolides en les proves obligatòries és de, al menys, 50/100 tenint en compte els  següents criteris:

 

 

Tipus de prova

Caràcter

Mínim

requerit

 

Entrevista de tutorització

   Optativa

-

 

Elaboració de treballs acadèmics

   Obligatòria

 

32'5/65

 

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

   Obligatori

 

15/30