SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Sistema d'avaluació

Elaboració de treballs acadèmics

50%

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

45%

Entrevista de tutorización

5%

Criteris de superació

Tipus de prova

Caràcter

Mínim requerit

Entrevista de tutorització

Optatiu

-

Elaboració de treballs acadèmics

Obligatori

25/50

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

Obligatori

22.5/45


Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16