SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Sistema d'avaluació

Memòries i informes de pràctiques

100%

Criteris de superació

A) Nota mínima que s'exigeix a l'alumnat per superar l'assignatura: 5
B) Proves que és necessari realitzar perquè l'estudiant es consideri presentat a una convocatòria:

Elaboració d'una memòria de pràctiques

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16