SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Sistema d'avaluació

Contracte d'aprenentatge

100%

Criteris de superació

A)   Contracte d’aprenentatge: nota mínima per a superar l’assignatura: 5 / 10.

B)   Signatura del contracte d’aprenentatge. Establiment d’objectius. Realització de treballs relacionats amb els objectius.

Ponderació de les tasques proposades en el contracte d'aprenentatge: 

  1. Prova oral (discussió de continguts). 30 %
  2. Presentació oral de corpus i metodologia del treball. 20 %
  3. Elaboració del treball i presentació per escrit. 50 %

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16