SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

SBC029 - Intertextualitat i Interculturalitat en l'Escriptura Contemporània

Semestre 2

Sistema d'avaluació

Elaboració de treballs acadèmics

100%

Criteris de superació

A) Nota mínima per superar l'assignatura en la prova que l'estudiant triï realitzar: 5

B) Proves que és necessari realitzar perquè l'estudiant es consideri presentat a una convocatòria: elaboració del treball acadèmic proposat.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16