SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Sistema d'avaluació

Elaboració de treballs acadèmics

100%

Criteris de superació

A) Nota mínima de cadascuna de les proves o globalment que s'exigeix a l'alumnat per
superar l'assignatura: 5

B) Proves estrictament necessàries perquè l'estudiant es consideri presentat en una
convocatòria:

presentació de treball escrit segons les indicacions del professor

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16