Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Temari

Temari

Tema 1: Ideologia i retòrica

 • El concepte d'ideologia
 • Retòrica i pragmalingüística
 • Ideologia i models soci-discursius

Tema 2: Els mecanismes semàntic-pragmàtics de la construcció de la coherència textual

 • Semàntica i Pragmàtica. Text, cotext i context
 • Les petjades de la subjectivitat en el lèxic.
 • L'anàfora associativa. La construcció d'isotopies.
 • Els topoi intrínsecs i extrínsecs. La construcció de la coherència lògic-semàntica.
 • Processos de metaforització i nominalització com a estratègies discursives
 • Els marcs cognitius

Tema 3: Discurs, poder i cognició social

 • Ethos, logos i pathos. Estratègies de persuasió
 • Intertextualitat i intersemioticitat
 • Enunciació i Polifonia. Les veus en el discurs. Discurs citat i discurs comentat. Discurs relatat: directe, indirecte, indirecte lliure.
 • La construcció de l'opinió en els gèneres periodístics