SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Sistema d'avaluació

Elaboració de treballs acadèmics

100%

Criteris de superació

El fet de lliurar un treball monogràfic (adequat a la temàtica i al nivell exigible) és condició necessària i suficient de presentació a l’avaluació de l’assignatura. L’obtenció d’un 5 sobre 10 en l’avaluació d’aquest treball és la condició mínima per superar-la.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16