Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Sistema d'avaluació

Elaboració de treballs acadèmics

70%

Assistència i participació

30%

Criteris de superació

L’avaluació tindrà en compte l’assistència regular, la participació activa en la interacció oral que es generi a l'aula i el lliurament de dues pràctiques, un exercici d’anàlisi crítica d’un document periodístic o audiovisual en què s’aplicaran els conceptes i els procediments que constitueixen el programa de l’assignatura i una crítica bibliogràfica o de qualsevol tipus de producte multimodal (cinema, programa de televisió, teatre, música...).

Per superar l'assignatura, els estudiants han de presentar les dues pràctiques, cadascuna de les quals haurà d'aprovar-se amb una qualificació mínima de 5 punts, i hauran d'obtenir almenys 5 punts en la valoració de l'assistència i la participació en les discussions generades a l'aula.

Per considerar presentat un estudiant en una convocatòria ha d'haver assistit, almenys, a la meitat de les hores presencials i ha d'haver presentat una de les dues pràctiques obligatòries.

Les dues pràctiques es presentaran per escrit i oralment a l'aula.