Reconeixements

Assignatures cursades

Assignatures per reconèixer

SIJ001 - Cromatografia de Gasos. Espectrometria de Masses

SIY001 - Cromatografia de Gasos i Espectrometria de Masses