SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Sistema d'avaluació

Memòries i informes de pràctiques

80%

Presentacions orals i pòsters

20%

Criteris de superació

L'estudiant ha de presentar el treball davant d'un tribunal universitari per a considerar-se presentat. La nota final del treball la decidirà eixe mateix tribunal.
 

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16