Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

50%

Elaboració de treballs acadèmics

50%

Criteris de superació

  • Tipus de proves: Examen teòric i treball pràctic en grup.
  • Criteris de superació: L'examen teòric val el 50% de la nota final i el treball pràctic en grup el 50% restant. Cal treure almenys un 4 sobre 10 en cadascun dels dos apartats per superar l'assignatura així com una nota igual o superior a 5 en la qualificació final.
  • ​Para aprobar la asignatura en segunda convocatoria los alumnos tendrán que entregar el trabajo de la asignatura (50% nota final) y superar un examen (50%) de la nota.