Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Sistema d'avaluació

Observació/execució de tasques i pràctiques

90%

Elaboració de treballs acadèmics

10%

Criteris de superació

Per a superar l'assignatura és necessari obtindre la suma de 5 punts entre els apartats següents:

 1. (3,5) Entregable Tecnologia de xarxa per a teleoperació.

2. (4,5) Entregable Control Remot Dispositiu Electromecànic.

3. (2) Entregable treball bibliogràfic.

 

A més, s'informa que no és imprescindible tindre una nota mínima en cap dels apartats anteriors.

Un estudiant es considerarà presentat si ha entregat dues de les tasques avaluables.

Tots els apartats són recuperables per a la segona convocatoria.