Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

70%

Presentacions orals i pòsters

30%

Criteris de superació

L'avaluació consta dels següents apartats, amb el corresponent pes:
 
a) Examen escrit: 70%
b) Treball Anàlisi article Científic + Presentació Oral: 30%
c) Exercicis / Pràctiques: Nota addicional
 
NOTA MÍNIMA:
 
Per a amitjanar és necessari traure un 3 o més en a) i b)
 
SUPERACIÓ DE L'ASSIGNATURA:
 
Perquè l'estudiant es considere presentat és necessari que es facen els apartats a) i b).
 

En segona convocatòria el alumne podrà recuperar per separat els apartats a) i b).