SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Activitats

Ensenyaments teòrics

15 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

10 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

10 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 61
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CE06 - Aplicar i analitzar mètodes d'extracció i tractament de grans volums d'informació.

CE07 - Visualitzar i presentar informació complexa.

Resultats d'aprenentatge

RVA04 - Diseñar y desarrollar de sistemas de realidad mezclada.

RVA03 - Aplicar técnicas de visualización estereoscópica.

RVA02 - Aplicar técnicas de visualización en tiempo real.

RVA01 - Aplicación de técnicas de seguimiento del observador.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16